Kategori: Om ihillerod.dk

På ihillerod.dk kan læse om relevante aktiviteter og nyheder, der omhandler hele Hillerød kommune. Du kan også læse mere om Hillerøds historie, hvis du er interesseret i at lære mere om den smukke by.

Kontakt os gerne, hvis du er interesseret i at få en bestemt nyhed op, vi ikke har fået dækket.

God fornøjelse!

Om Hillerød kommune

FAKTA OM HILLERØD KOMMUNE

Centralt befinder Hillerød by sig med et rigt handels- og kulturliv. Derudover har Hillerød en række mindre lokalsamfund. Omkring byen ligger der store naturområder.

Hillerød Kommune er en dynamisk og afbalanceret vækstkommune med lokal indsigt og regional udsigt og er samtidig hovedsæde for én af de fem nye regioner, nemlig Region Hovedstaden.

Hillerød Kommune er den visionære helhedsløsning for det gode liv.

Bymidten med Frederiksborg Slot, Slotssøen og Barokhaven minder os om, at kvalitet er vigtigere end kvantitet. Kommunens areal dækker 213 km2.

Kommunen består af en tredjedel byområde, en tredjedel landbrugsområde og en tredjedel skov, og den grænser op til de to store søer, Esrum Sø og Arresø.

Hillerød er kendt for sine smukke kulturelle seværdigheder som Frederiksborg Slot, Barokhaven og Frederiksborg Museet. En af seværdighederne er også Hillerød Viden- og Kulturpark; et bibliotek med omkringliggende kulturværksteder og spillesteder, der er det kulturelle samlingspunkt om byens kulturliv med udstillinger, musik og teater.

ERHVERV OG UDDANNELSE

60 % af indbyggerne i kommunen er i den erhvervsdygtige alder, og en stor del af disse har høje kvalifikationer og et højt uddannelsesniveau.

Karakteristisk for erhvervslivet er dominansen af farmaceutiske virksomheder, videnskab, produktion og uddannelse.

Kommunen har en række uddannelsesinstitutioner, der tilbyder korte og mellemlange uddannelser. Hillerød er en lærende by, hvor uddannelse fylder meget, ikke mindst i kraft af byens uddannelsesinstitutioner, som tæller Erhvervsakademiet Nordsjælland, Hillerød Handelsskole (Knord), Frederiksborg Gymnasium og HF, VUC og Hillerød Pædagogseminarium.